αντληση υδατων 11

αντληση υδατων 11

Η εταιρία μας διαθέτει ειδικά εξαρτήματα για την άντληση των υδάτων που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας έντονου φραξίματος των αγωγών.

Προσφέρουμε υπηρεσίες σχετικά με την άντληση ομβρίων και ακάθαρτων υδάτων από υπόγεια επαγγελματικών και οικιακών κτιρίων, βουλωμένα φρεάτια σε εξωτερικούς χώρους, ανελκυστήρες, χώρους στάθμευσης κ.ά.

Η τιμή μιας τέτοιας παρεχόμενης υπηρεσίας είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί και αυτό γιατί κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων το μέγεθος και το ακριβές είδος του προβλήματος. Καμία αποχέτευση δεν είναι ίδια και τα αίτια του θέματος που δημιούργησαν πρόβλημα ποικίλα. Ο προσδιορισμός της τιμής θα δοθεί από τον εξειδικευμένο τεχνικό που θα έρθει στον χώρο σας και θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα σας.